Nivågivare

Ventims utbud av nivågivare omfattar bland annat dränkbara nivågivare för mätning i pumpstationer, reservoarer, cisterner och kemikalietankar.

Nivågivare används för att kontinuerligt ge aktuell nivå, i display och/eller till överordnat system. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av nivågivare.