• Nivågivare VM9829
Nivågivare VM9829

Nivågivare VM9829

Dränkbar nivågivare för mätning i bland annat pumpgropar, bassänger och tankar. Lämplig för mätning i grundvatten och brunnar. Piezoresistiv sensorteknologi som reducerar temperaturpåverkan och nollpunktsdrift. Öppet membran.
Temperatur
-5°C till +50°C