Nivåmätare

Tillsammans med bland annat Pulsar och Krohne erbjuder vi ett brett urval av mätinstrument för nivåmätning. Tekniker som används ofta är beröringsfria och enkla att använda, ultraljud och radar. Fördelen med beröringsfria nivåmätare är att de sällan eller aldrig slås ut av åska.

Korrekt nivåmätning ställer krav på god kunskap om mätare, mätmetoder, signaler, media, tryck och temperatur. Vart mätaren ska sitta är också avgörande för rätt val av mätare. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av mätinstrument för nivåmätning.

Visar 9 produkter
Beröringsfri slamnivågivare för detektering av sediment i vätskor. Kan även användas för mobila skrapsystem och broar. Ansluts till signalomvandlare VM 9820 Sludge Finder 2. Försedd med ett torkarblad som håller signalytan ren. Torkarbladet tar också effektivt bort luftbubblor från signalytan. Ett mellanrum på 0,2 mm mellan torkarblad och signalyta gör att det inte uppstår några förslitningar mellan de båda ytorna.<br />

Givare slamnivåmätare

Beröringsfri slamnivågivare för detektering av sediment i vätskor. Kan även användas för mobila skrapsystem och broar. A...

Se mer information
2-tråds beröringsfri nivågivare i kompakt enhet med digital ekohantering för nivåmätning. Enkel programmering med fyra knappar. Hög akustisk kraft med liten spridningsvinkel. 200 mm dödzon på 3 m-versionen. 300 mm dödzon på 6 m-versionen och 10 m-versionen.

Nivågivare IMP Lite

2-tråds beröringsfri nivågivare i kompakt enhet med digital ekohantering för nivåmätning. Enkel programmering med fyra k...

Se mer information
Beröringsfri FMCW nivågivare för mätning av nivå, utrymme, distans eller volym i vätskor och fasta media. Ansluts till signalomvandlare Ultra från Pulsar. Penetrerar icke metalliska material vilket innebär att håltagning ej krävs i exempelvis kemikalietankar av glasfiber. Även för trycksatta kärl -1 till +4 bar. ATEX Ex mb zon 1. CE-godkänd.

Nivågivare radar dBR16

Beröringsfri FMCW nivågivare för mätning av nivå, utrymme, distans eller volym i vätskor och fasta media. Ansluts till s...

Se mer information
Beröringsfri nivågivare utan rörliga delar för vätskor och fasta media. Ansluts till signalomvandlare Ultra eller Sludge Finder. Integrerad temperaturkompensation. Explosionsskydd EEx m II T6. CE-godkänd.

Nivågivare ultraljud dB

Beröringsfri nivågivare utan rörliga delar för vätskor och fasta media. Ansluts till signalomvandlare Ultra eller Sludge...

Se mer information
Beröringsfri 2-tråds nivågivare för mätning av nivå, utrymme, distans eller volym i vätskor och fasta media. Lämplig som ersättning för dränkbara nivågivare i exempelvis pumpstationer, bräddning, tankar, bassänger m.m. ATEX; Ex mb zon 1. CE-godkänd.

Nivågivare ultraljud dBi

Beröringsfri 2-tråds nivågivare för mätning av nivå, utrymme, distans eller volym i vätskor och fasta media. Lämplig som...

Se mer information
Regnmätare i 2 olika versioner. Version med datalogger sparar pulser med datum, tid och regnnivå. Kommunicerar via GPRS med separat datalogger NivuLog Easy. Version med integrerad uppvärmningsfunktion känner av snö och hagel.<br />

Regnmätare VM9930

Regnmätare i 2 olika versioner. Version med datalogger sparar pulser med datum, tid och regnnivå. Kommunicerar via GPRS ...

Se mer information
Signalomvandlare för effektiv detektering av slamnivåer i primära och sekundära sedimenteringstankar, tjockare media samt för mobila skrapsystem och broar. Flexibel lösning; utrustas med 1-2 slamnivågivare eller en slamnivågivare och en nivågivare. Visar en komplett ekoprofil där alla slamskikt framgår. Programmerbara torkarintervall. Enkel att installera och ta i drift.

Signalomvandlare slamnivåmätare

Signalomvandlare för effektiv detektering av slamnivåer i primära och sekundära sedimenteringstankar, tjockare media sam...

Se mer information
<p>Signalomvandlare för mätning av vätskor, fasta media och volymflöden där primärt mätobjekt finns. Utrustas med nivågivare ultraljud eller radar från Pulsar. En version för alla applikationer. Dataloggning på flyttbart 8 GB SD-kort. 4 stycken programmerbara reläutgångar. Inprogrammerade data skyddas på låst RAM plus backup. Innehåller DATEM (mjukvara) som identifierar den verkliga nivån och filtrerar bort störekon automatiskt.<br /></p>

Signalomvandlare Ultra 4

Signalomvandlare för mätning av vätskor, fasta media och volymflöden där primärt mätobjekt finns. Utrustas med nivågivar...

Se mer information
<p>Signalomvandlare med 5 stycken programmerbara reläutgångar för nivåstyrning, flödesmätning, bräddmätning, volymberäkning, alarm, ventilstyrning. Utrustas med nivågivare i dB-serien (ultraljud), radargivare dBR 16 eller flödesgivare MACH3 från Pulsar. Svensk programvara.</p>

Signalomvandlare Ultra 5

Signalomvandlare med 5 stycken programmerbara reläutgångar för nivåstyrning, flödesmätning, bräddmätning, volymberäkning...

Se mer information