• Radar nivåmätare VM9850 Optiflex 1300 C
Radar nivåmätare VM9850 Optiflex 1300 C

Radar nivåmätare VM9850 Optiflex 1300 C

2-tråds radarbaserad nivåmätare som mäter nivå och avstånd i tankar med vätskor eller fasta partiklar. Kan även mäta skiljeytor och dubbla nivåer, till exempel skum och olja. För montage i tankar, cisterner, silos och liknande. Ingen kalibrering.
Temperatur
-40°C till +200°C