• Ultraljud signalomvandlare VM9820 Sludge Finder 2
Ultraljud signalomvandlare VM9820 Sludge Finder 2

Ultraljud signalomvandlare VM9820 Sludge Finder 2

Signalomvandlare för effektiv detektering av slamnivåer i primära och sekundära sedimenteringstankar, tjockare media samt för mobila skrapsystem och broar. Flexibel lösning; utrustas med 1-2 slamnivågivare eller en slamnivågivare och en nivågivare. Visar en komplett ekoprofil där alla slamskikt framgår. Programmerbara torkarintervall. Enkel att installera och ta i drift.