Nivåställ

Ventims utbud av nivåställ omfattar transparenta nivåställ, magnetnivåställ och nivåställ av reflektionstyp. Gemensamt för alla nivåställ är att de indikerar vätskenivån. De används också för höga tryck och temperaturer, exempelvis ånga, pannor och hetvatten.

Transparanta nivåställ har mediet mellan två glas med släta ytor medan typen reflex har en prismaslipad sida mot mediet. Magnetnivåställ har mediet i ett rör med en flottör som visuellt visar nivå på en display. Val av utförande beror dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av nivåställ.