Överströmningsventiler

Tillsammans med ARI och CSA erbjuder vi överströmningsventiler i olika material och utföranden för reglering av vätskor, gas och ånga.

Överströmningsventilen är konstruerad för att hålla ett stabilt tryck i en rörledning. Den är tryckbalanserad och har ett diameteroberoende inställningsområde. Överströmningsventiler används för att reglera flytande, gasformiga och ångformiga media inom processindustri och anläggningsbyggnation men även för tryckhållning/överströmning i bland annat vattenledningar och vid pumpar. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av överströmningsventil.