Påsfilterhus

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi ett brett sortiment av påsfilterhus som alla har det gemensamt att de är användarvänligt konstruerade för frekventa filterbyten.

Det första filtret i en produktionslinje är ofta det minst rena och har det högsta flödet. Ofta är det lämpligt att använda ett påsfilter här som har hög smutsförmåga och hög flödeshastighet. Är det mycket högt flöde kan flera filterhus byggas tillsammans. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val påsfilterhus.