• Pneumatiskt dubbelverkande manöverdon VM9300
Pneumatiskt dubbelverkande manöverdon VM9300

Pneumatiskt dubbelverkande manöverdon VM9300

Pneumatiskt dubbelverkande don för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Styrtryck 2,5-8 bar. Matas med filtrerad tryckluft, torr eller smord. Justerbara ändlägen.