• Pneumatiskt enkelverkande manöverdon VM9311
Pneumatiskt enkelverkande manöverdon VM9311

Pneumatiskt enkelverkande manöverdon VM9311

Pneumatiskt enkelverkande don med fjäderretur för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Styrtryck 2,5-8 bar. Matas med filtrerad tryckluft, torr eller smord. Justerbara ändlägen.