Reducerventiler

Tillsammans med ARI och CSA erbjuder vi reducerventiler som reducerar och stabiliserar trycket i en ledning alternativt håller trycket konstant. Ventilen används flitigt inom VA och processindustri.

Reducerventiler är ett samlingsnamn för ventiler som reducerar trycket i rörledningar från ett högre till ett lägre. Ventilens konstruktion skiljer mellan enkla varianter för dricksvatten och mer robusta utföranden för industriellt bruk. Självverkande tryckreducerventiler är vanligt förekommande. Det är ventiler som inte behöver pneumatisk eller elektrisk försörjning utan är egenmediastyrda. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av reducerventil.

Visar 13 produkter
Tryckavlastningsventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Skyddar systemet mot skadliga effekter av tryckslag orsakat av pumpfel. Tack vare ventilens styrkrets kommer ventilen att agera genom tryckavlastning vid ökande tryck, men också förväntande av tryckslag vid pumpfel, och därmed agera närapå ögonblickligen.

Tryckavlastningsventil VM7695 XLC 321

Tryckavlastningsventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Skyddar systemet mot skadliga effekter av trycksl...

Se mer information
Tryckavlastningsventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Skyddar systemet mot skadliga effekter av tryckslag orsakat av pumpfel. Tack vare ventilens styrkrets kommer ventilen att agera genom tryckavlastning vid ökande tryck, men också förväntande av tryckslag vid pumpfel, och därmed agera närapå ögonblickligen.

Tryckavlastningsventil VM7695 XLC 421

Tryckavlastningsventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Skyddar systemet mot skadliga effekter av tryckslag o...

Se mer information
Direktverkande tryckavlastningsventil i segjärn med flänsar och slitstark kägla, okänslig för partiklar. Levereras med tryckmätare och avstängningsventil. För tryckhållning/överströmning av vatten, luft och vätskor i vattenledningar och vid pumpar.

Tryckavlastningsventil VM7890

Direktverkande tryckavlastningsventil i segjärn med flänsar och slitstark kägla, okänslig för partiklar. Levereras med t...

Se mer information
Pilotstyrd reglerventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Håller uppströmstrycket till ett förutbestämt minimumvärde och behåller/reducerar samtidigt nedströmstrycket så att inte sjunker under ett förutbestämt tryck.

Tryckreducerings- och tryckhållningsventil VM7695 XLC 312

Pilotstyrd reglerventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Håller uppströmstrycket till ett förutbestämt mi...

Se mer information
Pilotstyrd reglerventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Håller uppströmstrycket till ett förutbestämt minimumvärde och behåller/reducerar samtidigt nedströmstrycket så att inte sjunker under ett förutbestämt tryck.

Tryckreducerings- och tryckhållningsventil VM7695 XLC 412

Pilotstyrd reglerventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Håller uppströmstrycket till ett förutbestämt minimu...

Se mer information
Tryckreduceringsventil av rostfritt stål med invändig gänga. Högtrycksutförande. Okänslig för varierande primärtryck. Ger ett stabilt sekundärtryck. Konstant sekundärtryck även vid nollflöde. Två anslutningar DN 8 för tryckmätare.

Tryckreduceringsventil VM7680

Tryckreduceringsventil av rostfritt stål med invändig gänga. Högtrycksutförande. Okänslig för varierande primärtryck. G...

Se mer information
Tryckreduceringsventil av rödmetall med balanserad kägla och utvändigt gängade kopplingar. Stabilt sekundärtryck även vid varierande primärtryck. Två  anslutningar DN 8 för tryckmätare. Godkänd av DVGW för kallvatten i vattenförsörjningsanläggningar. Uppfyller kraven på ljudisolering enligt DIN 4109 och DIN 52218. Lämplig för neutrala vätskor, tryckluft och gaser.

Tryckreduceringsventil VM7681

Tryckreduceringsventil av rödmetall med balanserad kägla och utvändigt gängade kopplingar. Stabilt sekundärtryck även v...

Se mer information
Tryckreduceringsventil av segjärn med balanserad kägla och flänsar. Okänslig för varierande primärtryck. Ger ett stabilt sekundärtryck. Tät redan vid 1 bars tryck. Lämplig för vattenledningar.

Tryckreduceringsventil VM7690

Tryckreduceringsventil av segjärn med balanserad kägla och flänsar. Okänslig för varierande primärtryck. Ger ett stabilt...

Se mer information
Tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Försedd med separat styrenhet för justering av reaktionstid, öppningstid och stängningstid. Tryck, flöde och nivå styrs utan el. Kan ersätta traditionella reglerutrustningar. Lämplig för vattendistribution.

Tryckreduceringsventil VM7695 XLC 310

Tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar och reducerat genomlopp. Försedd med separat styrenhet för justering av re...

Se mer information
Tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Försedd med separat styrenhet för justering av reaktionstid, öppningstid och stängningstid. Tryck, flöde och nivå styrs utan el. Kan ersätta traditionella reglerutrustningar. Lämplig för vattendistribution.

Tryckreduceringsventil VM7695 XLC 410

Tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Försedd med separat styrenhet för justering av reakt...

Se mer information
Självverkande tryckreduceringsventil av gjutjärn med flänsar, PN 16. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ventil stänger när sekundärtrycket ökar. Tryckbalanserad. Får ej användas i system enligt TRD 110. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.

Tryckreduceringsventil VM7780

Självverkande tryckreduceringsventil av gjutjärn med flänsar, PN 16. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck....

Se mer information
Självverkande tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar, PN 25. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ventil stänger när sekundärtrycket ökar. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.

Tryckreduceringsventil VM7781

Självverkande tryckreduceringsventil av segjärn med flänsar, PN 25. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. ...

Se mer information
Självverkande tryckreduceringsventil av stål med flänsar, PN 40. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ventil stänger när sekundärtrycket ökar. Tryckbalanserad. Lämplig för vätskor, ånga och neutrala gaser.

Tryckreduceringsventil VM7782

Självverkande tryckreduceringsventil av stål med flänsar, PN 40. Reglerar höga primärtryck till lägre sekundärtryck. Ven...

Se mer information