Reducerventiler

Tillsammans med ARI och CSA erbjuder vi reducerventiler som reducerar och stabiliserar trycket i en ledning alternativt håller trycket konstant. Ventilen används flitigt inom VA och processindustri.

Reducerventiler är ett samlingsnamn för ventiler som reducerar trycket i rörledningar från ett högre till ett lägre. Ventilens konstruktion skiljer mellan enkla varianter för dricksvatten och mer robusta utföranden för industriellt bruk. Självverkande tryckreducerventiler är vanligt förekommande. Det är ventiler som inte behöver pneumatisk eller elektrisk försörjning utan är egenmediastyrda. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av reducerventil.