• Vattenhydrauliskt styrd ventil XLC 412
Vattenhydrauliskt styrd ventil XLC 412

Vattenhydrauliskt styrd ventil XLC 412

Vattenhydrauliskt styrd ventil av segjärn med flänsar och fullt genomlopp. Håller uppströmstrycket till ett förutbestämt minimumvärde och behåller/reducerar samtidigt nedströmstrycket så att inte sjunker under ett förutbestämt tryck.
Dimension
DN 50-400
PN
16
Material
Segjärn
Temperatur
Max +70°C
Anslutning
Fläns
DN PN mm
50 16 230
65 16 290
80 16 310
100 16 350
150 16 480
200 16 600
250 16 730
300 16 850
400 16 1100