Reglerventiler

Tillsammans med ARI erbjuder vi ett omfattande utbud av reglerventiler i olika material och utföranden för användning inom bland annat pappersbruk, processindustri och kraftverk.

Reglerventiler reglerar strömmande media och den typiska reglerventilen består av ett ventilhus, ett säte och en spindel med kägla. Ventilen manövreras manuellt med ratt men kan också automatiseras med pneumatiskt eller elektriskt manöverdon. Ventilkäglan höjs och sänks av manöverdonet och käglans läge visas av en lägesindikator. Reglerventilen används för reglering av kylvatten, hetvatten, ånga, gaser och olja. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av reglerventil.