Reglerventiler

Tillsammans med ARI, CSA och ERHARD erbjuder vi ett brett utbud av reglerventiler i olika material och utföranden för användning inom så skilda områden som pappersbruk, processindustri, kraftverk och VA.

Reglerventiler är ett samlingsnamn för ventiler som reglerar strömmande media som kylvatten, hetvatten, ånga, gaser och olja. De kan också användas för temperaturstyrning och för reglering av dricksvatten, råvatten och luft eller för att dämpa skadliga effekter av tryckslag. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av reglerventil.