Renspolning

Ventim erbjuder spolmunstycken och annan utrustning för renspolning. Spolmunstycken används för att spola rent i bassänger och pumpstationer. För rengöring av exempelvis pumpsumpar används specifik utrusning som drivs av vanligt vatten.

Val av utrustning beror på dina förutsättningar. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av renspolningsutrustning.