• Venspray
Venspray

Venspray

Renspolningsutrustning för rengöring av exempelvis pumpsumpar i avloppspumpstationer. Drivs med vanligt vatten, rekommenderat spoltryck 2-5 bar.