Ringkolvventiler

Tillsammans med ERHARD erbjuder vi ringkolvventiler, en ventiltyp som är lämplig för applikationer med höga tryckfall inom VA och industri.

Ringkolvventiler är konstruerade för säker reglering av höga dP och höga flödeshastigheter. Ventilen klarar stora reglerområden och manövreras manuellt med växel men kan också automatiseras med elektriskt manöverdon. Ringkolvventilen används för bland annat reglering av dricksvatten och råvatten inom VA samt reglering av vattenkraft, dammar och tryck inom industri. Val av utförande beror på dina förutsättningar och hur din process ser ut. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av ringkolvventil.