Rökgasspjäll

Ventim erbjuder rökgasspjäll för applikationer inom exempelvis rökgasrening på smältverk, gjuterier, cementfabriker och krematorier samt i industriugnar, glasfabriker, keramiska ugnar och gasturbiner. Ventilen används både för avstängning och reglering.

Rökgasspjäll består av ett ventilhus med spjällskiva och metalltätning. Ingående material klarar både extremt låga och extremt höga temperaturer. Rökgasspjäll används inom rökgasrening och är en viktig del av luft- och gascirkulationssystem i processindustrin. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av rökgasspjäll.