Servostyrda magnetventiler

Tillsammans med ODE erbjuder vi servostyrda magnetventiler för styrning av vätskor och gaser. Det står dig fritt att beställa ventilen som färdigmonterad enhet eller som separat magnetventil och spole.

Servostyrda magnetventiler tar hjälp av differenstrycket och drar nytta av kraften i mediat. Fördel av låg effekt gör det möjligt att hantera höga tryck i kombination med stora diametrar. Ventiltypen används för att fördela vätskor, blanda vätskor, stänga av vätskor eller släppa ut dem. Val av utförande beror på hur din process ser ut. För rätt dimensionering behöver hänsyn tas till bland annat rördimension, fluid, tryck, temperatur och spänning. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av servostyrd magnetventil.