Skåp

Ventim erbjuder installationsskåp, ventilskåp, för snabb och säker åtkomst till avstängningsventiler samt effektiva lösningar med styrskåp och don för markförlagt.

Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av installationsskåp och styrskåp.