Skjutspjällventiler

Tillsammans med Orbinox erbjuder vi skjutspjällventiler för media som avloppsvatten, pappersmassa, pellets, pulver, slam och slurry. Ventilen passar särskilt bra för trögflytande media.

Skjutspjällventilen har ett spjällblad som skär genom mediat och ventilen manövreras genom att spjällbladet öppnas och stängs. Ventilen har fullt genomlopp vilket medför lågt tryckfall. Skjutspjällventilen används som avstängningsventil och är ett utmärkt val för media med hög fiberhalt eller fasta partiklar. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av skjutspjällventil.