Slussluckor

Ventims slussluckor är alltid rätt val när du har höga krav på täthet, hållbarhet, montage och leverans samt när du behöver en skräddarsydd lösning. Luckorna används för vattendistribution, avloppshantering och översvämningsskydd på reningsverk, pumpstationer, avloppsbrunnar, våtmarker och industrier.

Slussluckor är konstruerade för att öppna, stänga och reglera inlopp och utlopp av flöden. Samtliga av Ventims luckor är mjuktätande och finns i flera varianter. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur installationsplatsen ser ut, öppningens diameter och hur luckan ska manövreras. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av slusslucka.