Spjällbackventiler

Tillsammans med ERHARD erbjuder vi dricksvattengodkända spjällbackventiler för att förhindra återströmning av vätskor.

Spjällbackventilens konstruktion med dubbelexcentriskt lagrad spjällskiva är strömningstekniskt utformad för maximalt flöde. Öppningstrycket justeras med hävarm och motvikt. I vårt standardutförande är ventilen avsedd för vatten och avloppsvatten men vi erbjuder också utföranden för gaser, kylvatten, massa, råvatten och ånga. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av spjällbackventil.