Standard säkerhetsventiler

Tillsammans med ARI och RuB erbjuder vi säkerhetsventiler med karaktäristik för vätskor.

Standard säkerhetsventiler är konstruerade för att evakuera övertryck i vätskesystem och skydda människor och material mot skada. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, fluid, driftstryck, öppningstryck, kapacitet och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av säkerhetsventil.