Stationära provtagare

Tillsammans med Maxx kan vi presentera ett stort urval av stationära provtagare som används när prover skall tas för exempelvis miljörapportering, utsläppskontroll eller processövervakning.

Provtagaren placeras där prover önskas och sugslangen sätts i kontakt med mediat. Vid önskade tider eller tillfällen sugs vatten upp i önskad mängd och släpps i behållare. Stationära provtagare finns finns i flera varianter och utföranden. Val av utförande beror bland annat på hur din process ser ut, vilka krav som ställs på provtagningen och hur prov skall tas t.ex. sughöjd och hur prov skall förvaras. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg och nöjd med ditt val av stationär provtagare.