Betäckningar för fjärrvärme och fjärrkyla

Vi har i samarbete med Poul Harde introducerat gjutna segjärnsbetäckningar och varmgalvaniserade svetsade betäckningar, D400 (40 ton) som följer danska Arbetsmiljöverkets (Arbejdstilsynet) och svenska Arbetsmiljöverkets krav om tunga lyft. Våra betäckningar är ett tryggt val. Slutförädling av betäckningarna sker i Danmark på Harde Staal ApS och de kännetecknas av hög kvalitet och bra tekniska lösningar. Våra produkter är patenterade. Patentnr: DK 178170-EP 2933383.

 • Betäckningen är dämpad med hjälp av mekanisk fjäder i samverkan med gasfjädring. Detta gör att vi uppfyller arbetsmiljöverkets krav på tunga lyft på max 15-25 kg. AFS 2012:2.
 • Godkänd enligt EN124. 
 • Dolda smorda gångjärn.
 • Fast eller flytande utförande. 
 • Gjutna betäckningar Ø600 och Ø800 fast/flytande.
 • Svetsade betäckningar upp till 1600x1600 fast/flytande, därefter på förfrågan.
 • Levereras standard D400.
 • Låsning.
 • Tät, frostsäker packning mot ytvatten (silikon utbytbar).
 • Fjärrvärmelogotyp standard, kan levereras med kundspecifik logotyp.
 • Tillval: Isolerad betäckning. 
 • Olika ytbeläggning på de svetsade betäckningarna.
Här hittar du mer information om våra betäckningar