Broenventiler klarar den tuffaste normen EN 488:2015

Nu ska det svenska fjärrvärmenätet få allra bästa kvalitet. Ventim erbjuder nu certifierade ventiler från Broen. Ventiler som inte bara testats och klarat det allra tuffaste internationella, och svenskinitierade, provnings­programmet EN 488:2015. Ventilerna blir dessutom certifierade enligt EHP 003 under våren och topp­kvaliteten som krävs kan därmed garanteras.

Det svenska fjärrvärmenätet är slitet och under de närmaste åren kommer bland annat ett stort antal ventiler att behöva bytas ut. Gamla misstag får inte upprepas och då är blott det allra bästa gott nog. I Sverige är det endast Ventim samt en finländsk branschkollega som kan erbjuda ventiler som klarar den nya certifieringsnormen.

 

— Vi är stolta och glada över att få bidra även till det svenska fjärrvärmenätets långsiktiga kvalitet. Vi har djup erfarenhet och är störst inom fjärrvärme i Europa. Vi har ett tekniskt högt know-how, och det har även Ventims med­arbetare, vilket är ett mycket viktigt kriterium för oss. Poten­tialen på svenska marknaden är stor och vårt samarbete är starkt och viktigt, säger Jesper Boysen Sales Director NW Europe, District and Energy, Broen Valve Technologies. Broens ventiler har nu certifierats av tyska lMA, som finns med på listan över godkända testinstitut.

 

Danska Broen Valve Technologies är ett anrikt företag med mycket djup erfarenhet. Grundat av Paul Broen 1948, och ledande inom utveckling och tillverkning av ventiler i världsklass för vatten, gas, luft och olja. Fjärrvärmedelen är störst.

 

— Vår vision är glasklar: Vara bäst i ventilteknologin, säger Jesper. Det är vi, men vi nöjer oss inte med det. Vi produktutvecklar ständigt och det ger resultat. En ny generation ventiler har just sett dagens ljus och det är ytterligare ett steg framåt för oss och våra kunder. Ett led för oss att lyckas med vår vision är att varje enskild ventil testas innan den lämnar fabriken, säger Jesper.

 

Broen har idag sju fabriker i Danmark, Ryssland, Polen och USA, cirka 700 anställda och producerar drygt 3 miljoner ventiler om året.

 

— Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder världens bästa ventiler. Det svenska fjärrnätet behöver upprustas, och att göra det med hjälp av Broens ventiler är en förutsättning för kvalitet och långsiktig ekonomi. Broens ventiler har klarat världens tuffaste provningspro­gram, EN 488:2015. Under våren certifieras de också enligt EHP 003. Det är våra kunder och deras kunder värda, säger Carina Ekman, AO-ansvarig Energi på Ventim.

 

EN 488:2015 certifikat