Innovativ flödesmätare med högsta mätnoggrannhet

Flödesmätare VM 9910 NivuChannel är ett permanent mätsystem för kontinuerlig flödesmätning, flödesreglering och lagring av avlästa mätvärden. Systemet är utformat för att användas i ett brett register av rena till kraftigt förorenade media med varierande konsistens i helt och delvis fyllda rör, rännor, kanaler och vattendrag med olika former och dimensioner.

Flödesmätare VM 9910 NivuChannel mäter enligt  löptidsprincipen med ultraljud. Den medger mångsidig användning och resultat med hög noggrannhet. Några typiska användningsområden:

 

  • Permanent mätning av ytvattendrag som floder, kanaler m.m.
  • Bevattningssystem
  • In- och utloppsstyrning av kylvatten- och cirkulationssystem
  • Avloppsreningsverk: inlopp, utlopp och mycket mer
  • Kontinuerliga mätningar i dagvattenbassänger, uppsamlingsbassänger för dagvatten, sedimenteringstankar för dagvatten
  • Styrning av avtappning, undersökning av främmande vatten eller läckage
  • Industriella avloppsvattensystem
  • Industriella flödesmätningar

 

 Utnyttja den samlade erfarenheten och know-how som våra Flödesmästare besitter. Om du vill så sköter vi gärna hela planeringen och utvärderingen av mätplatsen åt dig.