Kostnadseffektiv radarmätning med rätt prestanda

Med radar går det att mäta genom icke metalliska material vilket är en fördel vid mätning i t.ex. kemikalietankar i GAP. Ventims FMCW radar VM9818 har 16 meters mätområde och en noggrannhet på +/- 2mm. Inget horn och ingen antenn. Dödzonen är endast 77mm.

Pulsars nivågivare dBR 16, är en kompakt FMCW-radargivare som erbjuder noggrann och repeterbar nivåmätning och är kompatibel med Pulsars nivåmätare av typ Blackbox och Ultra. För våra kunder innebär det möjlighet att kunna välja mellan dBR 16 radargivare och dB ultraljudsgivare utan att behöva göra några kompromisser vad gäller funktionalitet. Koppla helt enkelt in givaren med rätt mätteknik för applikationen. Nivågivare dBR 16 fungerar även ihop med redan levererade Pulsar-enheter.

RADAR och ultraljudsmätning är kompletterande, beröringsfria mättekniker. RADAR föredras där det finns variationer i tryck, temperatur eller i gaskompositionen och vid förekomst av damm, kondens, dimma eller regn. Vid aggressiva media kan givaren t.o.m. placeras utanpå tanken (ej metalliska material i tankvägg). ATEX ia som tillval.

Se filmen

Ladda ner produktblad