MAG-mätare med nya möjligheter

Sedan 2009 har det funnits en MAG-mätare från Krohne som inte ställer några krav på raksträckor och med 3:e parts utvärdering på mätnoggrannhet; VM9028, Waterflux.

Såhär 11 år efteråt, med över 3000 Waterflux installerade över hela Sverige summerar vi den utveckling som har skett. Vi har en mätare som är "Proven in Use" och flera trygga referenser. Nu erbjuder vi MAG-mätare VM 9028, Waterflux med:

  • Applikationserfarenhet
  • Batteridrift
  • Integrerad tryck/temperatur
  • Upp till DN 600

Dessutom adderar vi WasteWaterflux till familjen, framtagen specifikt för bräddmätning.
 
Kontakta Robin Egerhed, produktansvarig Krohne, på 0762-29 07 77 eller robin.egerhed@ventim.se för mer information om hur ni kan använda MAG-mätare VM9028, Waterflux på bästa sätt i er verksamhet.

Mer information om MAG-mätare VM9028 Waterflux hittar du här.