Provtagning — från det enklaste till det svåraste

En av våra främsta leverantörer; MAXX, är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av standardiserade provtagare för vätskor men också av provtagningsutrustning för de svåraste förhållanden. MAXX arbetar kontinuerligt med nya idéer för att hitta ännu bättre lösningar. Uppfinningsrikedomen är dokumenterad genom ett flertal patent och registrerade användarmodeller.

Tillsammans med MAXX prioriterar vi förmedling av kunskap, tillgänglighet och service. Kraven som ställs på provtagning blir hela tiden högre och därför har Ventim tillsammans med MAXX som mål att alltid erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter och lösningar. För att nå vårt mål investerar vi kontinuerligt i tekniken och våra anställdas kompetens. Ventims samarbete med MAXX och övriga leverantörer, såsom Nivus och Pulsar, innebär för dig som kund att vi kan erbjuda kompletta system för exempelvis mätning och provtagning.

 

Ladda ner broschyr