Skräddarsydda brunnslösningar

Kraven på mätning har höjts och Ventim levererar smarta lösningar med brunnar för flödesmätning, vatten och avlopp samt bräddavlopp som klarar dem.

Tillsammans med dig skräddarsyr vi en lösning enligt dina önskemål som vi sedan levererar färdig för installation. Har du till exempel en brunn med inlopp som delar sig inne inne i brunnen och som ska förses med flödesmätare på båda utloppen? Då levererar vi en lösning med allt i en enda brunn i stället för två brunnar, dessutom med avstängningsventiler m.m. innanför brunnens väggar.

 

En extra fördel med våra brunnslösningar är att vi förser din brunn med en gummikompensator som tar bort eventuella sättningar och rörspänningar!

Vår standardbrunn VM8201 har en brunnsdiameter på 1200 mm och är försedd med:

Tillbehör och alternativ:
 
Med en brunnslösning från Ventim är det enkelt att vara Flödesvetare!