Utmärkt mätare för flödesmätning i fyllda rör

Vår flödesmätare VM 9903 NFP är det kostnadseffektiva alternativet till EMF. Du får en givare för olika diametrar och kan installera den utan att rörledningen måste tömmas. Mätaren tar liten plats och kan installeras i stort sett överallt.

Med flödesmätare kommer allt du behöver: dysa, kulventil och givare. Det är ett utmärkt alternativ till flänsade mätare. I och med att rörledningen inte behöver tömmas vid installation så sparar du både tid och pengar.

 

Flödesmätare VM 9903 NFP används för pumpning av dagvatten, spillvatten och kombinerat avloppsvatten, på avloppsreningsverk, i tryckledningar, dräneringsledningar, returslamsledningar och återcirkulationsledningar m.m.  Den klarar applikationer fyllda rör på upp till 800 mm!

 

Här hittar du mer information om vår flödesmätare VM 9903 NFP