Utökat sortiment för högtryck i större dimensioner

Nu utökar vi utbudet på ventiler för högtryck genom att möta efterfrågan på större dimensioner, framför allt från kraftverk och pappersbruk.

Ventim levererar ett noggrant utvalt program av högtrycksventiler i flera olika varianter för en optimal lösning i varje enskilt fall. Våra högtrycksventiler är viktiga komponenter i applikationer med höga tryck och temperaturer liksom vakuum i energianläggningar, kärnkraftverk, petrokemi och andra industrier. Vår kombination av hög kvalitet, korta leveranstider och goda möjligheter till kundanpassade lösningar är en vinnande kombination. Självklart uppfyller våra högtrycksventiler gällande regelverk.