Smutsfilter VM6240 1Pass.
Värme- och kylanläggningarnas superhjälte!

Smutsfilter VM6240 1Pass – perfekt för moderna kyl- och värmeanläggningar

Utvecklingen går mot allt kompaktare anläggningar med lägre vikt. Detta medför att moderna värme- och kylanläggningar innehåller allt mindre vatten. Smuts, luft och mikrobubblor har alltid varit ett besvär men nu är det ett större problem än någonsin. Vattenkvaliteten är densamma men den lägre volymen gör smutsen till ett mycket större problem. På många sätt är nya anläggningar känsligare än gamla.

 

Smutsfilter VM6240 1Pass – ger längre livslängd och färre driftstopp

Ofta får komponenter som pumpar skulden när driftstopp uppstår när det istället är föroreningar i vattnet som ligger bakom. Med VM 6240 1Pass i anläggningen får du full valuta för både designen och komponenterna. Ska du utforma en ny anläggning – gör plats för VM 6240 1Pass. Tänk bara efter hur mycket smuts som åker in i anläggningen vid första driftstarten. Har du en befintlig anläggning som krånglar – installera VM 6240 1Pass. Du kan t o m spola rent VM 6240 1Pass från uppsamlad smuts under drift.

 

Smutsfilter VM6240 1Pass – en investering som betalar sig många gånger om

Förutom att skona anläggningen och undvika driftstopp ser VM 6240 1Pass till att verkningsgraden hos komponenterna bibehålls och det ger tydliga utslag på energikostnaderna. Själv är VM 6240 1Pass mycket resistent tack vare sin förstklassiga rostfria utformning. VM 6240 1Pass är också en försäkring mot framtida oförutsedda variationer i det inkommande vattnets kvalitet.

 

Fakta smutsfilter VM6240 1Pass

  • Avlägsnar luft, mikrobubblor och all typ av smuts, inklusive magnetit ned till 2/3 mikron.
  • Avlägsnar 99 % av all smuts, inklusive magnetit, redan efter första passagen genom enheten.
  • Mikrobubbelavskiljningen fungerar exceptionellt bra upp till 6 bar i värmeanläggningar och 4 bar i kylanläggningar.
  • Maxtemperatur 110°C  i standardutförande.
  • Testad upp till 21 bar.
  • Maxflöde upp till 3m/s.
  • Helt i rostfritt stål för att motstå korrosion och för bättre värmeegenskaper.