Ventim får ramavtal med VÄRMEK

Värmek har genomfört upphandling av avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga samt tillhörande produkter, system och tjänster. Ventim är ett av de företag som gått vinnande ur processen och nu tecknat ramavtal med Värmek, inköpscentralen för 144 svenska energiföretag.

Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. Genom ramavtal sparar medlemsföretagen i Värmek (Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening) både tid och resurser och slipper genomföra egna upphandlingar. Värmek verkar också långsiktigt för att förbättra produktkvalitet och öka standardiseringsgraden för att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft. 2015 fick Värmek utmärkelsen ”Utmärkt Hållbar Upphandlare” av Konkurrensverket. Det nya ramavtalet gör att Ventim ytterligare befäster sin starka ställning i Sverige när det gäller flödesteknik.

 

– Vi har stor respekt för Värmek. De är en mycket professionell, krävande och kompetent upphandlare. Visst öppnar ramavtalet stora försäljningsmöjligheter för oss men vi ser också detta som ett kvitto på vår långsiktiga satsning på kvalitet och kompetens, säger Mats Bjärklid, försäljningschef på Ventim.