Per Ridell, tvåa från vänster, tillsammans med övriga avtalsleverantörer.
Ventim förlänger sitt ramavtal med Sinfra

Sinfra har genomfört nya upphandling av avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga och Ventim har fått fortsatt förtroende med ett förnyat ramavtal.

Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening och är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar åt sina medlemmar.

 
Det förnyade ramavtalet löper på två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. Med ramavtalet i ryggen befäster Ventim sin starka ställning i Sverige vad det gäller avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga.


— Sinfra är en mycket professionell, krävande och kompetent upphandlare. Vi ser det förnyade avtalet som en kvittens på att vår långsiktiga satsning på kvalitet, kompetens och hållbarhet är rätt väg framåt, säger Per Ridell AO-ansvarig Energi på Ventim.


Kontakta Per på 0768-68 82 09 eller per.ridell@ventim.se för frågor på vårt ramavtal med Sinfra och andra frågor som du har på lösningar för hållbar produktion och distribution av energi.