Betäckning VM8221
Betäckning av segjärn med fast ram. Godkänd enligt SS-EN 124. Levereras standard D400. Fjäderdämpad m.h.a. mekanisk fjäder i samverkan med gasfjädring vilket gör att betäckningen uppfyller arbetsmiljöverkets krav på tunga lyft på max 15-25 kg, AFS 2012:2. För fjärrvärme och fjärrkyla.
 

TEKNISK INFORMATION OCH DOKUMENTATION

 

Teknisk information

Material
Segjärn

Dokumentation för nedladdning

Montageanvisning Produktblad

Bygglängder

DN PN mm