Betäckning VM8226
Betäckning av varmgalvaniserat stål med flytande ram. Godkänd enligt SS-EN 124. Levereras standard D400. Fjäderdämpad m.h.a. mekanisk fjäder i samverkan med gasfjädring som gör att den uppfyller arbetsmiljöverkets krav på tunga lyft max 15-25 kg, AFS 2012:2. För fjärrvärme och fjärrkyla.
 

TEKNISK INFORMATION OCH DOKUMENTATION

 

Teknisk information

Material
Varmgalvaniserat stål

Dokumentation för nedladdning

Montageanvisning Produktblad

Bygglängder

DN PN mm