Brunnar

Ventim levererar smarta lösningar med brunnar för flödesmätning, vatten och avlopp samt bräddavlopp som klarar dem. Tillsammans med dig skräddarsyr vi en lösning enligt dina önskemål som vi sedan levererar färdig för installation. Vår standardbrunn har en brunnsdiameter på 1200 mm.
Brunn VM 8201
Ventim levererar smarta lösningar med brunnar för flödesmätning, vatten och avlopp samt bräddavlopp som klarar dem. Tillsammans med dig skräddarsyr vi en lösning enligt dina önskemål som vi sedan levererar färdig för installation. Vår standardbrunn har en brunnsdiameter på 1200 mm.