Centraler och skåp

Väggmonterat, låsbart installationsskåp för fjärrvärme. En bra och enkel lösning vid renovering av ledningsnät för både brukare och värmeverk. Brukare behöver inte bryta upp golv och socklar och värmeverk når lätt ventilerna som är monterade direkt bakom luckan.
Installationsskåp för fjärrvärme
Väggmonterat, låsbart installationsskåp för fjärrvärme. En bra och enkel lösning vid renovering av ledningsnät för både brukare och värmeverk. Brukare behöver inte bryta upp golv och socklar och värmeverk når lätt ventilerna som är monterade direkt bakom luckan.
Isolerat styrskåp för manövrering av ventiler och hydrauliska manöverdon. Flexibelt modulsystem i flera utföranden. För utomhusbruk.
Styrskåp VM9480
Isolerat styrskåp för manövrering av ventiler och hydrauliska manöverdon. Flexibelt modulsystem i flera utföranden. För utomhusbruk.
Skåp i tvådelat utförande med löstagbar kant för fjärrvärmecentral. Utvecklat i samråd med energibolag för att uppnå bästa möjliga servicenivå och användarvänlighet.
Utomhusskåp för fjärrvärmecentraler
Skåp i tvådelat utförande med löstagbar kant för fjärrvärmecentral. Utvecklat i samråd med energibolag för att uppnå bästa möjliga servicenivå och användarvänlighet.
Fjärrvärmecentral för uppvärmning och varmvatten i villor. Konstruerad för bästa komfort och energibesparing. Sommar by-pass standard.
Villacentral Stockholm
Fjärrvärmecentral för uppvärmning och varmvatten i villor. Konstruerad för bästa komfort och energibesparing. Sommar by-pass standard.