Coriolis

<p>Signalomvandlare för massflödesmätning med integrerad temperatur- och konduktivitetsmätning. Mätprincip Coriolis. Ansluts till mätrör Optimass 7000 från Krohne. Optimal nollpunktsstabilitet. Svensk meny.<br /></p>
Coriolis signalomvandlare MFC 400

Signalomvandlare för massflödesmätning med integrerad temperatur- och konduktivitetsmätning. Mätprincip Coriolis. Ansluts till mätrör Optimass 7000 från Krohne. Optimal nollpunktsstabilitet. Svensk meny.

Temperaturkompenserad densitets- och koncentrationsmätare för vätskor och slurry. Används exempelvis för mätning av koncentration i farmaceutiska produkter, livsmedel (BRIX), massflöde. Inga rörliga delar eller dolda utrymmen. Integrerad signalförstärkare PV i egensäkert utförande zon 0.
Densitetsmätare VM 9075
Temperaturkompenserad densitets- och koncentrationsmätare för vätskor och slurry. Används exempelvis för mätning av koncentration i farmaceutiska produkter, livsmedel (BRIX), massflöde. Inga rörliga delar eller dolda utrymmen. Integrerad signalförstärkare PV i egensäkert utförande zon 0.
Mätrör för bland annat torrsubstansmätning (%TS) och kontinuerlig och noggrann processinformation. Mätprincip Corolis. Utrustas med signalomvandlare MFC som massflödesmätare och mäter mässflöde, densitet, volym, temperatur, massakoncentration och volymkoncentration. Kräver inga raksträckor.
Mätrör VM 9080 Optimass 7000
Mätrör för bland annat torrsubstansmätning (%TS) och kontinuerlig och noggrann processinformation. Mätprincip Corolis. Utrustas med signalomvandlare MFC som massflödesmätare och mäter mässflöde, densitet, volym, temperatur, massakoncentration och volymkoncentration. Kräver inga raksträckor.