Datalogger

<p>Datalogger för alarm, nivåövervakning, nivåmätning, regnvattenbassänger, regnmätare, övervakning av siloanläggningar, lägesindikering och flödesmätning. Automatisk datalogring och överföring av data via GPRS. Konfigureras via webbportal. Inbyggt SIM-kort.</p>
Datalogger NivuLog Easy

Datalogger för alarm, nivåövervakning, nivåmätning, regnvattenbassänger, regnmätare, övervakning av siloanläggningar, lägesindikering och flödesmätning. Automatisk datalogring och överföring av data via GPRS. Konfigureras via webbportal. Inbyggt SIM-kort.