Datalogger

GPRS datalogger för självständig drift av mätpunkter för exempelvis nivåövervakning, bassängövervakning, nivåmätning, flödesmätning och gränsvärdesövervakning helt oberoende av nätspänning. Utgång; 1 x digital.
Datalogger VM 9920 NivuLog Easy
GPRS datalogger för självständig drift av mätpunkter för exempelvis nivåövervakning, bassängövervakning, nivåmätning, flödesmätning och gränsvärdesövervakning helt oberoende av nätspänning. Utgång; 1 x digital.