Doppler

Givare för kontinuerlig flödesmätning och flödeskontroll, exempelvis bräddning, av lätt till svårt förorenade media i pumpstationer, bräddavlopp och avloppsreningsverk. Ansluts till signalomvandlare OCM F från Nivus.
Insticksgivare KDA
Givare för kontinuerlig flödesmätning och flödeskontroll, exempelvis bräddning, av lätt till svårt förorenade media i pumpstationer, bräddavlopp och avloppsreningsverk. Ansluts till signalomvandlare OCM F från Nivus.
Givare för kontinuerlig flödesmätning och flödeskontroll, exempelvis bräddning, av lätt till svårt förorenade media i pumpstationer, bräddavlopp och avloppsreningsverk. Ansluts till signalomvandlare OCM F och PCM F från Nivus.
Kanalgivare KDA
Givare för kontinuerlig flödesmätning och flödeskontroll, exempelvis bräddning, av lätt till svårt förorenade media i pumpstationer, bräddavlopp och avloppsreningsverk. Ansluts till signalomvandlare OCM F och PCM F från Nivus.
Signalomvandlare för kontinuerlig flödesmätning och flödeskontroll, exempelvis bräddning, av lätt till svårt förorenade media i pumpstationer, bräddavlopp och avloppsreningsverk. Avsedd för delvis fyllda och fyllda rör, kanaler och rännor. Absolut nollpunktsstabil. Utrustas med KDA kanalgivare för bottenmontage eller KDA insticksgivare från Nivus.<br /><p> </p>
Signalomvandlare VM 9905 OCM F
Signalomvandlare för kontinuerlig flödesmätning och flödeskontroll, exempelvis bräddning, av lätt till svårt förorenade media i pumpstationer, bräddavlopp och avloppsreningsverk. Avsedd för delvis fyllda och fyllda rör, kanaler och rännor. Absolut nollpunktsstabil. Utrustas med KDA kanalgivare för bottenmontage eller KDA insticksgivare från Nivus.

 

<p>Portabel signalomvandlare för portabel flödesmätning i VA-nät. Utrustas med KDA kanalgivare för bottenmontage. <br /></p>
Signalomvandlare VM 9906 PCM F

Portabel signalomvandlare för portabel flödesmätning i VA-nät. Utrustas med KDA kanalgivare för bottenmontage.