Elektriska manöverdon

Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 400VAC/50 Hz eller 24VDC/-. Plug-in design, alla tillval kan eftermonteras direkt på grundkortet. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering, inbyggd ratt för handmanöver vid strömbortfall. Försedd med 2 ändlägeskontakter samt 2 potentialfria brytare. Integrerad montagefläns enligt ISO 5211. Inbyggt värmeelement förhindrar kondens, skyddar ingående komponenter och ökar livslängden. Inbyggt termiskt motorskydd skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Korrosionskategori C4 enligt EN 15714-2, testat enligt EN 60068-2-52. Underhållsfritt utförande med lång livslängd genom självsmörjande konstruktion. Eldonet har skyddsklass IP67 enligt IEC 60529. Det är användarens ansvar att säkerställa att donet installeras så att IP67 kan garanteras. Eldonet uppfyller påslagningstiden enligt EN 15714-2, tabell 1, klass C. Manöverdonet uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG, EMC direktivet 2004/108/EG och lågvoltsdirektivet 2006/95/EG.
Elektriskt manöverdon VM9260
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 400VAC/50 Hz eller 24VDC/-. Plug-in design, alla tillval kan eftermonteras direkt på grundkortet. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering, inbyggd ratt för handmanöver vid strömbortfall. Försedd med 2 ändlägeskontakter samt 2 potentialfria brytare. Integrerad montagefläns enligt ISO 5211. Inbyggt värmeelement förhindrar kondens, skyddar ingående komponenter och ökar livslängden. Inbyggt termiskt motorskydd skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Korrosionskategori C4 enligt EN 15714-2, testat enligt EN 60068-2-52. Underhållsfritt utförande med lång livslängd genom självsmörjande konstruktion. Eldonet har skyddsklass IP67 enligt IEC 60529. Det är användarens ansvar att säkerställa att donet installeras så att IP67 kan garanteras. Eldonet uppfyller påslagningstiden enligt EN 15714-2, tabell 1, klass C. Manöverdonet uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG, EMC direktivet 2004/108/EG och lågvoltsdirektivet 2006/95/EG.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 400VAC/50 Hz eller 24VDC/-. Plug-in design, alla tillval kan eftermonteras direkt på grundkortet. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering, inbyggd ratt för handmanöver vid strömbortfall. Försedd med 2 ändlägeskontakter samt 2 potentialfria brytare. Integrerad montagefläns enligt ISO 5211. Inbyggt värmeelement förhindrar kondens, skyddar ingående komponenter och ökar livslängden. Inbyggt termiskt motorskydd skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Korrosionskategori C4 enligt EN 15714-2, testat enligt EN 60068-2-52. Underhållsfritt utförande med lång livslängd genom självsmörjande konstruktion. Eldonet har skyddsklass IP67 enligt IEC 60529. Det är användarens ansvar att säkerställa att donet installeras så att IP67 kan garanteras. Eldonet uppfyller påslagningstiden enligt EN 15714-2, tabell 1, klass C. Manöverdonet uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG, EMC direktivet 2004/108/EG och lågvoltsdirektivet 2006/95/EG.
Elektriskt manöverdon VM9270
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 400VAC/50 Hz eller 24VDC/-. Plug-in design, alla tillval kan eftermonteras direkt på grundkortet. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering, inbyggd ratt för handmanöver vid strömbortfall. Försedd med 2 ändlägeskontakter samt 2 potentialfria brytare. Integrerad montagefläns enligt ISO 5211. Inbyggt värmeelement förhindrar kondens, skyddar ingående komponenter och ökar livslängden. Inbyggt termiskt motorskydd skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Korrosionskategori C4 enligt EN 15714-2, testat enligt EN 60068-2-52. Underhållsfritt utförande med lång livslängd genom självsmörjande konstruktion. Eldonet har skyddsklass IP67 enligt IEC 60529. Det är användarens ansvar att säkerställa att donet installeras så att IP67 kan garanteras. Eldonet uppfyller påslagningstiden enligt EN 15714-2, tabell 1, klass C. Manöverdonet uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG, EMC direktivet 2004/108/EG och lågvoltsdirektivet 2006/95/EG.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 400VAC/50 Hz eller 24VDC/-. Plug-in design, alla tillval kan eftermonteras direkt på grundkortet. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering, inbyggd ratt för handmanöver vid strömbortfall. Försedd med 2 ändlägeskontakter samt 2 potentialfria brytare. Integrerad montagefläns enligt ISO 5211. Inbyggt värmeelement förhindrar kondens, skyddar ingående komponenter och ökar livslängden. Inbyggt termiskt motorskydd skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Korrosionskategori C4 enligt EN 15714-2, testat enligt EN 60068-2-52. Underhållsfritt utförande med lång livslängd genom självsmörjande konstruktion. Eldonet har skyddsklass IP67 enligt IEC 60529. Det är användarens ansvar att säkerställa att donet installeras så att IP67 kan garanteras. Eldonet uppfyller påslagningstiden enligt EN 15714-2, tabell 1, klass C. Manöverdonet uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG, EMC direktivet 2004/108/EG och lågvoltsdirektivet 2006/95/EG.
Elektriskt manöverdon VM9276
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 400VAC/50 Hz eller 24VDC/-. Plug-in design, alla tillval kan eftermonteras direkt på grundkortet. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering, inbyggd ratt för handmanöver vid strömbortfall. Försedd med 2 ändlägeskontakter samt 2 potentialfria brytare. Integrerad montagefläns enligt ISO 5211. Inbyggt värmeelement förhindrar kondens, skyddar ingående komponenter och ökar livslängden. Inbyggt termiskt motorskydd skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Korrosionskategori C4 enligt EN 15714-2, testat enligt EN 60068-2-52. Underhållsfritt utförande med lång livslängd genom självsmörjande konstruktion. Eldonet har skyddsklass IP67 enligt IEC 60529. Det är användarens ansvar att säkerställa att donet installeras så att IP67 kan garanteras. Eldonet uppfyller påslagningstiden enligt EN 15714-2, tabell 1, klass C. Manöverdonet uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG, EMC direktivet 2004/108/EG och lågvoltsdirektivet 2006/95/EG.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Spänningsmatning 400VAC/50 Hz. Plug-in design, alla tillval kan eftermonteras direkt på grundkortet. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering, inbyggd ratt för handmanöver vid strömbortfall. Försedd med 2 ändlägeskontakter samt 2 potentialfria brytare. Integrerad montagefläns enligt ISO 5211. Inbyggt värmeelement förhindrar kondens, skyddar ingående komponenter och ökar livslängden. Inbyggt termiskt motorskydd skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Korrosionskategori C4 enligt EN 15714-2, testat enligt EN 60068-2-52. Underhållsfritt utförande med lång livslängd genom självsmörjande konstruktion. Eldonet har skyddsklass IP67 enligt IEC 60529. Det är användarens ansvar att säkerställa att donet installeras så att IP67 kan garanteras. Eldonet uppfyller påslagningstiden enligt EN 15714-2, tabell 1, klass C. Manöverdonet uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG, EMC direktivet 2004/108/EG och lågvoltsdirektivet 2006/95/EG.
Elektriskt manöverdon VM9277
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Spänningsmatning 400VAC/50 Hz. Plug-in design, alla tillval kan eftermonteras direkt på grundkortet. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering, inbyggd ratt för handmanöver vid strömbortfall. Försedd med 2 ändlägeskontakter samt 2 potentialfria brytare. Integrerad montagefläns enligt ISO 5211. Inbyggt värmeelement förhindrar kondens, skyddar ingående komponenter och ökar livslängden. Inbyggt termiskt motorskydd skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Korrosionskategori C4 enligt EN 15714-2, testat enligt EN 60068-2-52. Underhållsfritt utförande med lång livslängd genom självsmörjande konstruktion. Eldonet har skyddsklass IP67 enligt IEC 60529. Det är användarens ansvar att säkerställa att donet installeras så att IP67 kan garanteras. Eldonet uppfyller påslagningstiden enligt EN 15714-2, tabell 1, klass C. Manöverdonet uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG, EMC direktivet 2004/108/EG och lågvoltsdirektivet 2006/95/EG.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 39 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 24VAC/50Hz eller 24VDC/-. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/5A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt manöverdon VM9282
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 39 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 24VAC/50Hz eller 24VDC/-. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/5A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 49 Nm, 68 Nm eller 98 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 24VAC/50Hz eller 24VDC/-. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt manöverdon VM9283
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 49 Nm, 68 Nm eller 98 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 24VAC/50Hz eller 24VDC/-. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 98 Nm eller 196 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 24VAC/50Hz eller 24VDC/-. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt manöverdon VM9284
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 98 Nm eller 196 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz, 24VAC/50Hz eller 24VDC/-. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 196 Nm eller 392 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt manöverdon VM9285
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 196 Nm eller 392 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 588 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt manöverdon VM9286
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 588 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 980 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt manöverdon VM9287
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 980 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 1470 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt manöverdon VM9288
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 1470 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 1960 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt manöverdon VM9289
Elektriskt manöverdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 1960 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Eldonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 49 Nm eller 98 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz eller 24VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt reglerdon VM9293
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 49 Nm eller 98 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz eller 24VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 196 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt reglerdon VM9294
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 196 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 392 Nm.  Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt reglerdon VM9295
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 392 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/11A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 490 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt reglerdon VM9296
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 490 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 980 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt reglerdon VM9297
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 980 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 1470 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt reglerdon VM9298
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 1470 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 1960 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.<br />
Elektriskt reglerdon VM9299
Elektriskt reglerdon för automatisering av ventiler som manövreras 90 grader. Vridmoment 1960 Nm. Spänningsmatning 230VAC/50 Hz. Enkel och kompakt konstruktion med få felkällor. Självhämmande växellåda säkerställer att ventilen står kvar i sitt senast valda läge. Mekanisk lägesindikering. Stopp med ändlägeskontakt för öppet och stängt läge vid motormanövrering. Mekaniska stopp för manuell manövrering med separat vev vid strömbortfall. 2 stycken ej potentialfria ändlägeskontakter för motorstyrning. 2 stycken potentialfria ändlägeskontakter för öppet/stängt, ej för motorstyrning, med maxbelastning 250VAC/21A. Insignal 4-20 mA eller 1-5VDC. Utsignal 4-20 mA. Upplösning bättre än 1:250. Reverserbar motor med inbyggt termiskt motorskydd som skyddar motorn mot överhettning. Omkopplingsbar direkt/reverserad funktion. Med en omkopplare väljs om ventilen ska stänga, öppna eller stanna i aktuellt läge vid signalbortfall. Kapsling av pressgjuten aluminium. Underhållsfritt utförande. Reglerdonet har en vattentäthet enligt NEMA 4.4X, motsvarar ungefär IP66 vilket innebär att det inte är explosionssäkert och inte ska användas i miljöer med lättantändlig eller frätande gas.