Flödesmätare VM 9905 OCM F
Flödesmätare för kontinuerlig flödesmätning och flödeskontroll av lätt till svårt förorenade media i pumpstationer och behandlingssystem för bräddavlopp och avloppsreningsverk. Konstruktion för användning i helt eller delvis fyllda rör och kanaler. Dopplerteknik.
 

TEKNISK INFORMATION OCH DOKUMENTATION

 

Teknisk information

Temperatur
-20°C till +60°C
Mätprincip
Doppler

Dokumentation för nedladdning

Manual PED-intyg Produktblad Produktblad (eng)

Bygglängder

DN PN mm