Injusteringsventiler

Injusteringsventil för injustering, avstängning, tryckfallsmätning och flödesmätning i anläggningar för värme, kyla och tappvatten. Injusterings- och mätnoggrannhet +/- 10% redan från 25% öppen ventil. Enkel inställning med hjälp av dubbla skalor.
Injusteringsventil VM 5950
Injusteringsventil för injustering, avstängning, tryckfallsmätning och flödesmätning i anläggningar för värme, kyla och tappvatten. Injusterings- och mätnoggrannhet +/- 10% redan från 25% öppen ventil. Enkel inställning med hjälp av dubbla skalor.
Injusteringsventil för injustering och avstängning i anläggningar för värme, kyla och tappvatten. Injusterings- och mätnoggrannhet +/- 10% redan från 25% öppen ventil. Ej stigande spindel. Enkel inställning med hjälp av dubbla skalor.
Injusteringsventil VM 5960
Injusteringsventil för injustering och avstängning i anläggningar för värme, kyla och tappvatten. Injusterings- och mätnoggrannhet +/- 10% redan från 25% öppen ventil. Ej stigande spindel. Enkel inställning med hjälp av dubbla skalor.