Kägelventiler

Kägelventil av syrafast stål/PTFE i snedsätesutförande med invändig gänga och ratt. Fullt genomlopp. Stigande spindel. Lämplig för vätskor, ånga och gaser.
Kägelventil VM1242
Kägelventil av syrafast stål/PTFE i snedsätesutförande med invändig gänga och ratt. Fullt genomlopp. Stigande spindel. Lämplig för vätskor, ånga och gaser.
Kägelventil av stål/grafit med flänsar och ratt, PN 40. Stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor. Lämplig för processvatten och aggressiva media i industriella  applikationer, livsmedelsindustri, processindustri,  tillverkningsindustri och ånganläggningar.
Kägelventil VM1811
Kägelventil av stål/grafit med flänsar och ratt, PN 40. Stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor. Lämplig för processvatten och aggressiva media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri och ånganläggningar.
Kägelventil av stål/grafit med svetsända och ratt, PN 40. Stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor. Lämplig för processvatten och aggressiva media i industriella  applikationer, livsmedelsindustri, processindustri,  tillverkningsindustri och ånganläggningar.
Kägelventil VM1811S
Kägelventil av stål/grafit med svetsända och ratt, PN 40. Stigande, utvändigt gängad spindel. Plana tätningsytor. Lämplig för processvatten och aggressiva media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri och ånganläggningar.
Kägelventil av stål/grafit med flänsar och ratt, PN 160. Stigande, utvändigt gängad spindel. Lämplig för processvatten och aggressiva media i industriella  applikationer, livsmedelsindustri, processindustri,  tillverkningsindustri och ånganläggningar.
Kägelventil VM1817
Kägelventil av stål/grafit med flänsar och ratt, PN 160. Stigande, utvändigt gängad spindel. Lämplig för processvatten och aggressiva media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri och ånganläggningar.
Kägelventil av segjärn/grafit med flänsar och ratt, PN 25. Med veckbälg vilket hindrar media från att komma i kontakt med packboxen. Visaranordning som markerar öppet/stängt läge. Stigande spindel, ej stigande ratt. Lämplig för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri.
Kägelventil VM1853
Kägelventil av segjärn/grafit med flänsar och ratt, PN 25. Med veckbälg vilket hindrar media från att komma i kontakt med packboxen. Visaranordning som markerar öppet/stängt läge. Stigande spindel, ej stigande ratt. Lämplig för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri.
Kägelventil av stål/grafit med flänsar och ratt, PN 40. Med veckbälg vilket hindrar media från att komma i kontakt med packboxen.  Visaranordning som markerar öppet/stängt läge. Stigande spindel, ej  stigande ratt. Lämplig för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri.
Kägelventil VM1871
Kägelventil av stål/grafit med flänsar och ratt, PN 40. Med veckbälg vilket hindrar media från att komma i kontakt med packboxen. Visaranordning som markerar öppet/stängt läge. Stigande spindel, ej stigande ratt. Lämplig för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri.
Kägelventil av syrafast stål/grafit med flänsar och ratt, PN 40. Med veckbälg  vilket hindrar media från att komma i kontakt med packboxen.  Visaranordning som markerar öppet/stängt läge. Stigande spindel, ej  stigande ratt. Lämplig för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt  hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer,  livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri.
Kägelventil VM1878
Kägelventil av syrafast stål/grafit med flänsar och ratt, PN 40. Med veckbälg vilket hindrar media från att komma i kontakt med packboxen. Visaranordning som markerar öppet/stängt läge. Stigande spindel, ej stigande ratt. Lämplig för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri.
Luftstyrd snedsätesventil i syrafast stål/PTFE med invändig gänga. Normalt stängd (NC), öppnar med luft och stänger med fjäderkraft. Klarar höga flöden och kan manövreras utan differenstryck. Lämplig för gasformiga och flytande media, ånga max 180°C. Utmärkt för media med hög viskositet och orenheter.
Snedsätesventil VM1652
Luftstyrd snedsätesventil i syrafast stål/PTFE med invändig gänga. Normalt stängd (NC), öppnar med luft och stänger med fjäderkraft. Klarar höga flöden och kan manövreras utan differenstryck. Lämplig för gasformiga och flytande media, ånga max 180°C. Utmärkt för media med hög viskositet och orenheter.