Kägelventiler

<p>Kägelventil i snedsätesutförande med fullt genomlopp och stigande spindel. Snedsätesutförande ger ett lägre tryckfall jämfört med kägelventiler med rakt säte. Försedd med ratt samt invändig gänga enligt ISO 228. Täthetsklassad enligt 12266-1 och API 598. Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU. Materialcertifikat EN 10204-1 kan fås på begäran. <br /></p>
Kägelventil VM1242

Kägelventil i snedsätesutförande med fullt genomlopp och stigande spindel. Snedsätesutförande ger ett lägre tryckfall jämfört med kägelventiler med rakt säte. Försedd med ratt samt invändig gänga enligt ISO 228. Täthetsklassad enligt 12266-1 och API 598. Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU. Materialcertifikat EN 10204-1 kan fås på begäran.

<p>Kägelventil som avstängningsventil för processvatten och aggressiva media med mera i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri och ånganläggningar. Ventilen är utrustad med en höj- och sänkbar ventilkägla som öppnar eller stänger till flödets väg genom ventilen. Käglan tätar mot en öppning (ventilsäte) vars form motsvarar käglans. Ventilen har plana tätningsytor och är försedd med en utvändig spindelgänga med stigande spindel och ratt. Avlastad packbox vid fullt öppen ventil. Avlastad kägla DN 125-200. Försedd med fläns enligt EN 1092-1/2 (DIN 2545). Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU.</p>
Kägelventil VM1811

Kägelventil som avstängningsventil för processvatten och aggressiva media med mera i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri och ånganläggningar. Ventilen är utrustad med en höj- och sänkbar ventilkägla som öppnar eller stänger till flödets väg genom ventilen. Käglan tätar mot en öppning (ventilsäte) vars form motsvarar käglans. Ventilen har plana tätningsytor och är försedd med en utvändig spindelgänga med stigande spindel och ratt. Avlastad packbox vid fullt öppen ventil. Avlastad kägla DN 125-200. Försedd med fläns enligt EN 1092-1/2 (DIN 2545). Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU.

Kägelventil som avstängningsventil för processvatten och aggressiva media med mera i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri och ånganläggningar. Ventilen är utrustad med en höj- och sänkbar ventilkägla som öppnar eller stänger till flödets väg genom ventilen. Käglan tätar mot en öppning (ventilsäte) vars form motsvarar käglans. Ventilen har plana tätningsytor och är försedd med en utvändig spindelgänga med stigande spindel och ratt. Avlastad packbox vid fullt öppen ventil. Försedd med svetsända enligt EN 12627. Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU.
Kägelventil VM1811S
Kägelventil som avstängningsventil för processvatten och aggressiva media med mera i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri och ånganläggningar. Ventilen är utrustad med en höj- och sänkbar ventilkägla som öppnar eller stänger till flödets väg genom ventilen. Käglan tätar mot en öppning (ventilsäte) vars form motsvarar käglans. Ventilen har plana tätningsytor och är försedd med en utvändig spindelgänga med stigande spindel och ratt. Avlastad packbox vid fullt öppen ventil. Försedd med svetsända enligt EN 12627. Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU.
Kägelventil som avstängningsventil för processvatten och aggressiva media med mera i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri och ånganläggningar. Ventilen är utrustad med en höj- och sänkbar ventilkägla som öppnar eller stänger till flödets väg genom ventilen. Käglan tätar mot en öppning (ventilsäte) vars form motsvarar käglans. Ventilen har baktätning och är försedd med en utvändig spindelgänga med stigande spindel och ratt. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med fläns enligt EN 1092-1 Form B1. Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU.
Kägelventil VM1817
Kägelventil som avstängningsventil för processvatten och aggressiva media med mera i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri, tillverkningsindustri och ånganläggningar. Ventilen är utrustad med en höj- och sänkbar ventilkägla som öppnar eller stänger till flödets väg genom ventilen. Käglan tätar mot en öppning (ventilsäte) vars form motsvarar käglans. Ventilen har baktätning och är försedd med en utvändig spindelgänga med stigande spindel och ratt. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med fläns enligt EN 1092-1 Form B1. Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU.
Kägelventil som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri. Veckbälgen förhindrar att media kommer i kontakt med packningen och på det viset elimineras risken för läckage. Ventilen har en visaranordning som markerar öppet/stängt och är försedd med utvändig spindelgänga med stigande spindel och skyddslock samt ej stigande ratt. Smörjnippel som låsanordning. Slaglängdsbegränsning. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med fläns enligt EN 1092-1/2 (DIN 2544). Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU och är TA – Luft certifierad.
Kägelventil VM1853
Kägelventil som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri. Veckbälgen förhindrar att media kommer i kontakt med packningen och på det viset elimineras risken för läckage. Ventilen har en visaranordning som markerar öppet/stängt och är försedd med utvändig spindelgänga med stigande spindel och skyddslock samt ej stigande ratt. Smörjnippel som låsanordning. Slaglängdsbegränsning. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med fläns enligt EN 1092-1/2 (DIN 2544). Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU och är TA – Luft certifierad.
Kägelventil som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri. Veckbälgen förhindrar att media kommer i kontakt med packningen vilket eliminerar risken för läckage. Ventilen har en visaranordning som markerar öppet/stängt och är försedd med utvändig spindelgänga med stigande spindel och skyddslock samt ej stigande ratt. Smörjnippel som låsanordning. Slaglängdsbegränsning. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med fläns enligt EN 1092-1/2 (DIN 2545). Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU och är TA – Luft certifierad.
Kägelventil VM1871
Kägelventil som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri. Veckbälgen förhindrar att media kommer i kontakt med packningen vilket eliminerar risken för läckage. Ventilen har en visaranordning som markerar öppet/stängt och är försedd med utvändig spindelgänga med stigande spindel och skyddslock samt ej stigande ratt. Smörjnippel som låsanordning. Slaglängdsbegränsning. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med fläns enligt EN 1092-1/2 (DIN 2545). Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU och är TA – Luft certifierad.
Kägelventil som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri. Veckbälgen förhindrar att media kommer i kontakt med packningen vilket eliminerar risken för läckage. Ventilen har en visaranordning som markerar öppet/stängt och är försedd med utvändig spindelgänga med stigande spindel och skyddslock samt ej stigande ratt. Smörjnippel som låsanordning. Slaglängdsbegränsning. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med fläns enligt EN 1092-1. Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU och är TA – Luft certifierad.
Kägelventil VM1878
Kägelventil som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetvatten, hetolja samt hälso- och miljöfarliga media i industriella applikationer, livsmedelsindustri, processindustri och tillverkningsindustri. Veckbälgen förhindrar att media kommer i kontakt med packningen vilket eliminerar risken för läckage. Ventilen har en visaranordning som markerar öppet/stängt och är försedd med utvändig spindelgänga med stigande spindel och skyddslock samt ej stigande ratt. Smörjnippel som låsanordning. Slaglängdsbegränsning. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med fläns enligt EN 1092-1. Ventilen uppfyller PED 2014/68/EU och är TA – Luft certifierad.
<p>Pneumatiskt styrd snedsätesventil för användning i applikationer där en vanlig magnetventil inte inte räcker till. Passar bra för gasformiga och flytande media, ånga max 180°C. Klarar höga flöden och kan manövreras utan differenstryck. Utmärkt för media med hög viskositet och orenheter.  Försedd med ett enkelverkande pneumatiskt manöverdon. Ventilen är normalt stängd (NC), öppnar med luft och stänger med fjäderkraft. Manövreras vanligtvis via tryckluft men kan också använda gas och neutrala vätskor som styrmedia. <span>Vid luftanvändning ska luften vara torr eller smord så att ingen frysning sker. </span>Ventilen är utrustad med ett pneumatiskt uttag för pilotventil, vi rekommenderar vår 3/2-läges magnetventil VM8651.<span> Snedsätesventilen är försedd med optisk lägesvisare och har en antitryckslagsfunktion med inlopp under sätet.</span> Kan fås både i Ex-utförande och i högtrycksutförande.</p>
Snedsätesventil VM1652

Pneumatiskt styrd snedsätesventil för användning i applikationer där en vanlig magnetventil inte inte räcker till. Passar bra för gasformiga och flytande media, ånga max 180°C. Klarar höga flöden och kan manövreras utan differenstryck. Utmärkt för media med hög viskositet och orenheter. Försedd med ett enkelverkande pneumatiskt manöverdon. Ventilen är normalt stängd (NC), öppnar med luft och stänger med fjäderkraft. Manövreras vanligtvis via tryckluft men kan också använda gas och neutrala vätskor som styrmedia. Vid luftanvändning ska luften vara torr eller smord så att ingen frysning sker. Ventilen är utrustad med ett pneumatiskt uttag för pilotventil, vi rekommenderar vår 3/2-läges magnetventil VM8651. Snedsätesventilen är försedd med optisk lägesvisare och har en antitryckslagsfunktion med inlopp under sätet. Kan fås både i Ex-utförande och i högtrycksutförande.