Kilslidventiler

Kilslidventil i mässing med invändig gänga och ratt. Ej stigande spindel. Lämplig för vätskor och gaser i bevattningssystem,  kylsystem och värmesystem. Ska inte användas för farliga gaser i  dimensioner större än DN 25. Ska inte användas för gaser i dimensioner  större än DN 40.
Kilslidventil VM2241
Kilslidventil i mässing med invändig gänga och ratt. Ej stigande spindel. Lämplig för vätskor och gaser i bevattningssystem, kylsystem och värmesystem. Ska inte användas för farliga gaser i dimensioner större än DN 25. Ska inte användas för gaser i dimensioner större än DN 40.
Kilslidventil med fullt genomlopp i syrafast stål/PTFE med invändig gänga och ratt. Ej stigande spindel. Lämplig för olja, gas och ånga.
Kilslidventil VM2247
Kilslidventil med fullt genomlopp i syrafast stål/PTFE med invändig gänga och ratt. Ej stigande spindel. Lämplig för olja, gas och ånga.
<span>Kilslidventil av segjärn/EPDM i dränkbar konstruktion med helt invulkad slid i EPDM-gummi och flänsar. </span><span>Trefaldig spindeltätning av dricksvattengodkänd EPDM ger mycket god  tätning mot atmosfär. </span>Kompletteras med manöverdon, beställs  separat. Lämplig för vatten, avloppsvatten och fjärrkyla.
Kilslidventil VM2412
Kilslidventil av segjärn/EPDM i dränkbar konstruktion med helt invulkad slid i EPDM-gummi och flänsar. Trefaldig spindeltätning av dricksvattengodkänd EPDM ger mycket god tätning mot atmosfär. Kompletteras med manöverdon, beställs separat. Lämplig för vatten, avloppsvatten och fjärrkyla.