Kolvslidventiler

Kolvslidventil för exempelvis ånga, syrgas, vätgas och hetolja. Unikt tätningssystem. Ventilen tätar genom att en kolv manövreras genom en övre och en nedre ventilring. Ventilens tätningsyta blir därigenom mycket stor samt okänslig för föroreningar. Bygglängd enligt DIN 3202-M9.
Kolvslidventil VM1703
Kolvslidventil för exempelvis ånga, syrgas, vätgas och hetolja. Unikt tätningssystem. Ventilen tätar genom att en kolv manövreras genom en övre och en nedre ventilring. Ventilens tätningsyta blir därigenom mycket stor samt okänslig för föroreningar. Bygglängd enligt DIN 3202-M9.
Kolvslidventil för användning i applikationer som varierar mellan ånga och kondensat samt för tillämpningar med snabba temperaturförändringar. Ventilen saknar konventionellt säte och är många gånger tätare än motsvarande bälgtätande sätesventiler. Inget läckage av aggressiva eller giftiga media sker och därför är ventilen också en bra investering sett ur ett miljöperspektiv. Ventilen tätar genom att en kolv manövreras genom en övre och en nedre ventilring och tätningsytan är därför mycket stor samt okänslig för föroreningar. Grafiten i ventilringarna har konstruerats så att den verkar vinkelrätt mot kolven. Därigenom bildas en labyrinttätning med ypperliga tätningsegenskaper. Ventilen är tät även efter lång tids användning och den robusta konstruktionen ger stabil drift även i tuffa förhållanden. Underhåll kan utföras utan att ventilen behöver monteras ur rörsystemet. Lanterna i reglerutförande DN 15-50. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med ratt och flänsad anslutning enligt EN 1092-1.
Kolvslidventil VM1710
Kolvslidventil för användning i applikationer som varierar mellan ånga och kondensat samt för tillämpningar med snabba temperaturförändringar. Ventilen saknar konventionellt säte och är många gånger tätare än motsvarande bälgtätande sätesventiler. Inget läckage av aggressiva eller giftiga media sker och därför är ventilen också en bra investering sett ur ett miljöperspektiv. Ventilen tätar genom att en kolv manövreras genom en övre och en nedre ventilring och tätningsytan är därför mycket stor samt okänslig för föroreningar. Grafiten i ventilringarna har konstruerats så att den verkar vinkelrätt mot kolven. Därigenom bildas en labyrinttätning med ypperliga tätningsegenskaper. Ventilen är tät även efter lång tids användning och den robusta konstruktionen ger stabil drift även i tuffa förhållanden. Underhåll kan utföras utan att ventilen behöver monteras ur rörsystemet. Lanterna i reglerutförande DN 15-50. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med ratt och flänsad anslutning enligt EN 1092-1.
Kolvslidventil för exempelvis ånga, syrgas, vätgas och hetolja. Unikt tätningssystem. Ventilen tätar genom att en kolv manövreras genom en övre och en nedre ventilring. Ventilens tätningsyta blir därigenom mycket stor samt okänslig för föroreningar. Bygglängd enligt DIN 3202-M9.
Kolvslidventil VM1712
Kolvslidventil för exempelvis ånga, syrgas, vätgas och hetolja. Unikt tätningssystem. Ventilen tätar genom att en kolv manövreras genom en övre och en nedre ventilring. Ventilens tätningsyta blir därigenom mycket stor samt okänslig för föroreningar. Bygglängd enligt DIN 3202-M9.
Kolvslidventil för användning i applikationer som varierar mellan ånga och kondensat samt för tillämpningar med snabba temperaturförändringar. Ventilen saknar konventionellt säte och är många gånger tätare än motsvarande bälgtätande sätesventiler. Inget läckage av aggressiva eller giftiga media sker och därför är ventilen också en bra investering sett ur ett miljöperspektiv. Ventilen tätar genom att en kolv manövreras genom en övre och en nedre ventilring och tätningsytan är därför mycket stor samt okänslig för föroreningar. Grafiten i ventilringarna har konstruerats så att den verkar vinkelrätt mot kolven. Därigenom bildas en labyrinttätning med ypperliga tätningsegenskaper. Ventilen är tät även efter lång tids användning och den robusta konstruktionen ger stabil drift även i tuffa förhållanden. Underhåll kan utföras utan att ventilen behöver monteras ur rörsystemet. Lanterna i reglerutförande DN 15-50. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med ratt och flänsad anslutning enligt EN 1092-1.
Kolvslidventil VM1718
Kolvslidventil för användning i applikationer som varierar mellan ånga och kondensat samt för tillämpningar med snabba temperaturförändringar. Ventilen saknar konventionellt säte och är många gånger tätare än motsvarande bälgtätande sätesventiler. Inget läckage av aggressiva eller giftiga media sker och därför är ventilen också en bra investering sett ur ett miljöperspektiv. Ventilen tätar genom att en kolv manövreras genom en övre och en nedre ventilring och tätningsytan är därför mycket stor samt okänslig för föroreningar. Grafiten i ventilringarna har konstruerats så att den verkar vinkelrätt mot kolven. Därigenom bildas en labyrinttätning med ypperliga tätningsegenskaper. Ventilen är tät även efter lång tids användning och den robusta konstruktionen ger stabil drift även i tuffa förhållanden. Underhåll kan utföras utan att ventilen behöver monteras ur rörsystemet. Lanterna i reglerutförande DN 15-50. Bygglängd enligt EN 558. Försedd med ratt och flänsad anslutning enligt EN 1092-1.